Patricio Soto

Den 34-årige fotograf Patricio Soto er født i Chile. Hans første erfaring indenfor fotografiens verden stammer fra Sportsfotografien – og det har præget hans stil.

Siden han flyttede til Danmark i 2009 har han fortsat med at udvikle sine fotografiske færdigheder, bl.a. med stillinger som officiel fotograf for Sønderborg 2017 og nu Sønderjyllands Symfoni Orkester.

Takket være den nye udvikling af SLR kamera, startede han i 2010 med at eksperimentere med filmoptagelser. Siden er videooptagelse og redigering blevet til en af hans hovedinteresser og en vigtig del af hans livsstil.


Der 34-jährige Fotograf Patricio Soto kommt aus Chile. Seine ersten Erfahrungen innerhalb der fotografischen Welt sind auf die Sportfotografie zurückzuführen - und diese haben seinen Stil beeinflusst.

Seit er 2009 nach Dänemark gezogen ist, hat er seine fotografischen Fertigkeiten weiterentwickelt u.a. mit Positionen als offizieller Fotograf für das Projekt Sonderborg2017 und jetzt für Sønderjyllands Symfoni Orkester.

Dank der Neuentwicklung der SLR-Kamera, fing er 2010 an mit Filmaufnahmen zu experimentieren. Seitdem sind Videoaufnahmen und Bearbeitung dieser zu eins seiner Hauptinteressen geworden und ein wichtiger Teil seines Lebensstils.

Vores sponsorer: