TEKSTIL OG MODE

 

Pauline Kerwitz, Britta Noruschat og Nadja Rogalski studerer formidlingsvidenskab med fokus på tekstil og mode på universitetet i Flensborg.

Instituttet for Æstetisk-Kulturel Uddannelse, herunder tekstilafdelingen undersøger de forskellige fremtrædelsesformer af tekstiler. Den store spændvidde, der opstår derigennem, svarer til en kompleksitet, der er en usædvanlig forudsætning for æstetisk-kulturelle uddannelsesprocesser. Der undersøges ikke kun tekstilkultur og tekstile genstande som objekter, men tekstilerne i samspil med subjektet, altså personen bag tekstilerne.

Projektet 'Græsstrået' byder derfor på de bedste forudsætninger og muligheder.

De tre piger er uddannede skræddere og interesserer sig naturligvis meget for området kostumedesign. Med overbevisende indsats glæder de sig over mulighederne, som Græsstrået byder på – en chance til at opdage sig selv - at arbejde kreativt og opleve sig selv i et fællesskab.


Pauline Kerwitz, Britta Noruschat und Nadja Rogalski studieren an der Universität Flensburg Vermittlungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Textil und Mode.

Das Institut für Ästhetisch-Kulturelle Bildung, Abteilung Textil setzt sich mit dem vielfältigen Erscheinungsformen der Textilien auseinander. Die sich daraus ergebene große Spannbreite der Textilien, entspricht einer Komplexität, die eine außergewöhnliche Voraussetzung für ästhetisch-kulturelle Bildungsprozesse ausmacht.

In ihnen werden nicht nur die Textilkultur und textile Gegenstände als Objekte untersucht, sondern die Textilien in Wechselwirkung mit dem Subjekt bzw. der Person gesehen.

Das Projekt 'Der Grashalm' bietet dafür beste Voraussetzungen und Möglichkeiten.

Die drei Frauen sind ausgebildete Maßschneiderinnen und interessieren sich sehr für den Bereich Kostümgestaltung. Mit überzeugtem Einsatz freuen sie sich über die Möglichkeiten, die das Projekt „Der Grashalm“ bietet – eine Chance sich zu entdecken, kreativ zu arbeiten und sich in einer Gemeinschaft erleben zu dürfen.

Vores sponsorer: