Hvordan

Græsstrået 2013 produceres af i alt 10 professionelle kunstnere på og bag scenen. Dertil involveres over 100 børn og unge på scenen og i produktionsprocessen.

•    Projektet skabes med respekt - både for den oprindelige ballet - men også for de professionelle kunstnere og børn der skal fostre det nye `Græsstrået´. De professionelle dansere, sanger og skuespiller arbejder på deres roller i samarbejde med de involverede skoler, således at der konstant er mulighed for at harmonisere og udvikle deres roller.

•    Koreografen, Stela Korljan er integreret i balletundervisningen ved Sønderjyllands Danseakademi, Kgl. Balletskoles talentlinje Esbjerg og Oure Idrætsefterskole. I løbet af de 8 måneders produktions arbejde inddrages deres evner i udviklingen af en ny koreografi - skabt til dem. 

•    Samtidig er Sønderjysk Pigekor og Drengekors juniorkor og drengekor involveret i at udvikle deres del af projektet.

•    Nexus Pro2017- KUNSTpädagogischesLABOR arbejder sammen med scenografen Sibylle Meyer.

•    Kostumerne udvikles og produceres af Tinna Bessadóttir i samarbejde med studerende fra Flensborg universitets Kunst og tekstil arbejde afdeling.

Nini Theilade og Else Marie Pade bliver løbende orienteret og involveret i projektets udvikling.

•    For alle parter er der både ugentlig prøve/arbejdstimer i eget regi i perioden august til november 2013, dvs. dans i Sønderborg, Esbjerg og Oure, musik i Sønderborg og Odense, Kunst scenografi og kostumer i Flensborg og Sønderborg.

•    Alle deltagere udvikler den største del af prøverne på deres egne lokale faciliteter. De bliver løbende instrueret af koreografen Stela Korljan, scenograf Sibylle Meyer og korleder Cristina Ana i løbet af den 6 måneders lange produktionsfase. Der indkaldes til minimum 6 projektkoordinationsmøder.

•    I løbet af sommeren og efteråret skal der afholdes 3 workshops i henholdsvis Sønderborg, Oure og Esbjerg.  Disse fællesprøver bliver brugt til at udarbejde og sammenkoble hele produktionen. Til alle workshops vil der blive arrangeret natur happenings som kan inspirere deltagerne og skabe offentlig opmærksomhed for hele projektet.

Produktionsprocessen samles og dokumenteres i billede og film til mulig brug i en senere dokumentarfilm/ bog. Dette materiale vil bl.a. indgå i det PR materiale som bliver offentliggjort til pressen lokalt, regionalt og nationalt.


„Der Grashalm“ 2013 wird von insgesamt 10 professionellen Künstlern auf und hinter der Szene produziert. Darüber hinaus sind über 150 Kinder und Jugendliche auf der Bühne und am Produktionsprozess beteiligt.

•    Das Projekt soll mit Respekt geschaffen werden – sowohl gegenüber dem ursprünglichen Ballett, als auch gegenüber den professionellen Künstlern und Kindern, die das neue Projekt kreieren. Die professionellen Tänzer, Sänger und Schauspieler arbeiten in Zusammenarbeit mit den beteiligten Schulen an ihre Rollen, sodass konstant die Möglichkeit besteht, zu harmonisieren und die Rollen zu entwickeln.

•    Die Choreographin Stela Korljan wird in den Ballettunterricht der Sønderjyllands Danseakademi, der Talentgruppe der Königlichen Ballettschule Esbjerg und Oure Kostgymnasium innerhalb der 8-monatigen Produktionsarbeit integriert, um die Fähigkeiten der Schüler mit einzubeziehen und eine neue Choreographie zu entwickeln .

•    Juniorchor und Knabenchor des Sønderjysk Pigekor og Drengekor ist ebenfalls am Projekt beteiligt.

•    Das NexusPro2017-KUNSTpädagogischeLABOR arbeitet mit der Szenografin Sibylle Meyer zusammen.

•    Die Kostüme werden in Zusammenarbeit von Tinna Bessadóttir mit Studierenden der Universität Flensburg, StudienrichtungTextil und Mode entwickelt.

Nini Theilade und Else Marie Pade werden ständig über die Entwicklung des Projekts orientiert und daran beteiligt.

•    Von August bis November 2013 finden für alle Parteien wöchentliches Training/Arbeitszeit am Projekt in eigener Regie statt, d.h. Tanz in Sonderburg, Esbjerg und Oure, Musik in Sonderburg und Odense, Kunst, Szenografie und Kostüme in Flensburg und Sonderburg.

•    Alle Teilnehmer halten den größten Teil der Proben in ihren lokalen Einrichtungen ab. Über die sechs Monate lange Produktionsphase wird die Einstudierung von Choreografin Stela Korjlan, Szenografin Sibylle Meyer und Chorleiterin Cristina Ana geleitet. Es wird zu mindestens sechs Projekt- koordinierungstreffen einberufen.

•    Im Laufe des Frühlings, Sommers und Herbstes sollen 3 Workshops in jeweils Sonderburg, Oure und Esbjerg stattfinden. Diese gemeinsamen Proben werden genutzt, um die gesamte Produktion auszuarbeiten und zusammenzufügen. Für alle Workshops werden Naturhappenings arrangiert, um die Teilnehmer zu inspirieren und öffentliche Aufmerksamkeit für das Projekt zu schaffen.

Der gesamt Projektverlauf wird in Bild und Film dokumentiert, um Material für die mögliche spätere Erstellung eines Dokumentarfilms bereitzustellen. Dieses Material wird auch teilweise zu PR-Zwecken genutzt und den lokalen, regionalen und nationalen Medien zugänglich gemacht.

Vores sponsorer: