Baggrund

I slutningen af 60´erne blev der i Danmark (som i udlandet) skabt en del progressiv kunst. Tidens kreative tendenser var med til at etablere et netværk for kunstnere og føde nytænkning i de ekspressionistiske kunstnermiljøer.

http://da.wikipedia.org/wiki/Nini_Theilade

I Nini Theilade (i dag 99år!)  og Else Marie Pades ballet `Græsstrået´ har vi et meget fint eksempel på hvordan den kreative kunstverden dengang formåede at producere en forestilling baseret på de traditionelle kunstarter: ballet, musik og teaterkunst og hvordan disse igennem nytænkning bliver transformeret til moderne dans, elektronisk musik og film.

http://da.wikipedia.org/wiki/Else_Marie_Pade

Den Kgl. Ballet og Danmarks Radios filmproduktion skabte i 1965 et fælles værk der udforskede nye muligheder for kunstneriske udtryk.  Balletten skabte dengang stor røre og affødte mange diskussioner, og det er dette i dag nærmest `uberørte´ arkivstykke, der har vakt vores interesse til at genfortolke et stykke kulturarv med respekt for den originale pionerånd.
En anden pionerånd - verdensborgeren Piet Hein - var blandt mange én af Nini Theilades store og livslange beundrere. Den nye fortolkning af balletten Græsstrået kommer også til at inddrage denne fascination.

Koreografen Nini Theilade og komponisten Else Marie Pade er i dag ikoner. Deres karriere har været præget af arbejde med musik og dans - hvor hver især har skabt nye dimensioner. I 1965 var datidens kulturelle rammer måske ikke helt klar til at forstå deres kreative talent. I modsætning til - når man ser balletten `Græsstrået´ i dag - har vi en ballet som er særdeles aktuel med elektronisk musik og moderne kropssprog som passer godt til en ny generation af moderne kunstnere, for slet ikke at tale om et ungt publikum, som har taget både den elektroniske musik og dens danske ”oldemor”, pioneren Else Marie Pade, til sig.


Hintergrund

Ende der 60ger Jahre wurde sowohl in Dänemark, als auch im Ausland viel progressive Kunst geschaffen. Die kreativen Strömungen der Zeit haben zur Schaffung eines Netzwerks für Künstler und zu einer neuen Denkweise in der expressionistischen Künstlerwelt beigetragen.

Mit Nini Theilade (heute 99 Jahre alt!) und Else Marie Pade‘s Ballett 'Der Grashalm' erfährt man ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die kreative Kunstwelt es damals vermochte, eine Vorstellung basierend auf die traditionellen Kunstarten Ballet, Musik und Theaterkunst hervorzubringen, und wie diese durch neuer Denkweise zu modernem Tanz, elektronischer Musik und Film umgewandelt werden kann.

Das Königliche Theater und Danmarks Radios Filmproduktion hat 1965 ein gemeinsames Werk geschaffen, das neue Möglichkeiten für künstlerische Eindrücke erforscht hat. Das Ballett verursachte damals große Aufmerksamkeit und bewirkte viele Diskussionen, und es ist dieses heute fast ”unberührte” Stück, das unser Interesse gefangen hat; ein Stück Kulturerbe - in Respekt des Originals - neu zu interpretieren.

Ein anderer Pionier war der Weltbürger Piet Hein, ein lebenslanger großer Bewunderer von Nini Theilade. Die neue Interpretation des Balletts ”Der Grashalm” wird auch diese Faszination mit einbeziehen.

Die Choreografin Nini Theilade und Komponistin Else Marie Pade sind heute Ikonen. Ihre Karrieren haben die Arbeit mit Musik und Tanz geprägt, in dem sie beide neue Dimensionen geschaffen haben. Wenn man das Ballettstück heute sieht und vergleicht, haben wir ein Ballett geschaffen, das mit Hilfe von elektronischer Musik und moderner Körpersprache überaus aktuell ist, welches gut zu der neuen Generation von modernen Künstlern passt, und auch gerade das junge Publikum anspricht, welches sowohl die elektronische Musik und ihre dänische ”Großmutter”, Pionierin Else Marie Pade, an sich genommen hat.

Vores sponsorer: