Græsstrået

af El Forman.


Det var ingen ting og ville ingenting være
Det havde mange grønne himle oven over sig
Derfor kunne det ikke se den blå himmel
Indenunder de lange fyrregardiner, var det sin egen sol

Om morgenen når det stod i sin dugkåbe, var det et af jordens underværker
Hele dagen nejede og nikkede det og var så henrivende ungt som det allerførste forår

Det stod højt på tå og var et balletbarn, uden buede bryst og vuggende hofter - kun spæd ynde
Trådt på af løbende drenge, af leende piger og trippende fugle og flyvende heste

Det var bøjet af stormen og sank i havet under hvide bølger
Det kunne høre hjertet råbe ”Rejs dig, din stængel er stærk” du er i live

Der er ild i grønne farver
Det så maleren, og han malte græsstrået sugende, skærende grønt på sit lærred
En streg der flammede lyn for, det var en skør maler, der bare var kunstner

Strået svajede af henrykkelse
Det var ikke vigtighed, det var glæde
Resten af billedet var flader, som skovene er
De flader nåede ud over lærredet op til fuglenes sang og ned i dalen, hvor pumpen stod fyldt med kildevand
Det var så kønt som et eventyr eller en folkevise og i eventyr kan alting ske, og en dag giftede græsstrået sig

Sankt Hans orm lyste og de hvide roser duftede, fire nattergale sangen serenade, der ikke var andet en      kærlighed
Midsommer var blevet højsommer, gøgen kukkede det sidste kuk

Rønnen rystede på hovedet af alt den hurlumhej og blev rød i toppen, og stormen bruste som orgler på havet og landposten kom med telegrammer
Skyggerne dansede brudedans
Myggene drak sig fulde og regndråben regnede over bruden

Hende, der ingenting var

Efter bryllup kom der små børn, nogle af dem fløj omkring med vinger på, og nogle tottede sig sammen som grønne vilde strå i lange striber fra skovtinden og ned i dalen
langs den smalle stejle sti helt ned, hvor pumpen postede kildevandet op
Omkring alle stammer og omkring de vilde roser

Sådan gror lykke

De var som en lang børneremse af alle børnesange
Lige fra ”Tornerose var et vakkert barn” og til ”verden er så stor så stor, Lasse, Lasse lille”
De legede også stormvind, så gyngede jorden
Fyrretoppen kiggede ned og forstod ikke, at noget der ingenting var, kunne være så meget

En dag segnede og visnede græsstrået
Bøgebladet, lærketræet og græsstrået blev guld
Det er søvnens farve, ikke døden
Den flyvende sommer var forbi.


Der Grashalm

Von El Forman.

Sie war nichts und wollte nichts sein
Sie hatte viele grüne Himmel über sich
Darum konnte sie nicht den blauen Himmel sehen
Unter den langen Tannengardinen, war es ihre eigen‘ Sonne

Am Morgen, wenn sie in ihrem Taumantel stand, war sie eines der Wunder dieser Welt
Den ganzen Tag verbeugte sie sich und nickte, und sah so entzückend jung wie im allerersten Jahr aus

Sie stand hoch auf den Zehen und war ein Balletkind, ohne gekrümmte Brust und wogende Hüften – nur graziöse Anmut.
Betreten von laufenden Jungen, lachenden Mädchen und trippelnden Vögeln und fliegenden Pferden.

Durch Stürme gebogen und versank im Meer  unter weißen Wellen
Sie konnte ihr Herz hören, „steh auf, Dein Stiel ist stark“ du lebst!

In den grünen Farben ist Feuer
Das sah der Maler, und malte den Grashalm saugend, durchdringend grün auf seiner Leinwand
Ein Pinselstrich dem ein flammender Blitz entsprang, ein Maler nicht ganz bei Trost, ein Künstler eben

Der Grashalm schwankte vor Entzücken
Es war nicht Wichtigtuerei, es war Freude
Der Rest des Bildes sind Flächen wie sie die Wälder sind
Die Flächen reichten über die Leinwand hoch zum Gesang der Vögel und hinunter ins Tal, wo der Brunnenauslauf voll mit Quellwasser stand.
Sie war so hübsch wie ein Märchen oder eine Ballade und in einem Märchen kann alles geschehen, und
Eines Tages vermählte sich der Grashalm

Glühwürmchen leuchteten und die weißen Rosen dufteten, vier Nachtigallen sangen Serenaden, die lauter  Liebe waren
Der Mittsommer wurde Hochsommer, der Kuckuck rief den letzten Ruf. Die Eberesche schüttelte den Kopf zu all dem Durcheinander und wurde oben rot, und der Sturm heulte wie Orgeln auf dem Meer und der Landbote kam mit Telegrammen
Die Schatten tanzten Brautwalzer
Die Mücken tranken sich voll und der Regentropfen lief über die Braut
Sie, die nichts war

Nach der Hochzeit kamen kleine Kinder,
Einige flogen umher mit Flügeln, und einige büschelten sich zusammen wie wilde grüne Halme in langen Bahnen vom Gipfel des Waldes bis ins Tal entlang des schmalen Pfades ganz hinunter zum Brunnen, der das Quellwasser hinaufbeförderte

Herum um alle Halme und die Wildrosen  
So wächst Glück heran                                                                                                              

Sie waren wie lange Kinderreime aller Kinderlieder
Von „Dornröschen ist ein liebes Kind“ und bis „die Welt ist so groß, so groß, kleiner, kleiner Lasse“
Sie spielten auch Sturmwind, dass die Erde sich wog
Die Tannengipfel schauten hinunter und verstanden nicht, wie etwas, was nichts war, so viel sein konnte.
Eines Tages sank sie zusammen und der Grashalm verwelkte
Das Buchenblatt, der Lärchenbaum und der Grashalm wurden zu Gold
Es ist die Farbe des Schlafes, nicht des Todes
Der fliegende Sommer war vorbei.

 

Vores sponsorer: