"GRÆSSTRÅET" - Synopsis                                                                     

Ballet / danseteater efter El Formans digt `Græsstrået´ og Walt Whitman `Leaves of Grass´

Libretto - Stela Korljan

Det var ingen ting og ville ingenting være ..... El Forman

Prolog
På udkig efter inspiration ... maleren på en gåtur tidligt om morgenen .....

Fødslen
i dugdråbe finder han sin Muse, Græsstrået – en „homme plante“– et naturvæsen ....... oprindelse ..... livets forår vågner ...

Et penselstrøg
Græsstråvæsenet inspirerer kunstnerens fantasi .... skabelsens vidunder ....  livets dans ...

Balletbarnet
Ud af et penselstrøg opstår et billede....Balletbarnet ..... ud af et Græsstråbarn opstår en pragtfuld enge .... livsrusen....

Drømme og Visioner
Løbende drenge, leende piger, trippende fugle, flyvende heste .... dansende børn .... blomsterhav .... smilende landskaber .... grænserne mellem drøm og realitet forviskes ... livets poesi ....

Livets storme og tidens bølger
Græsstrået hører sit hjertes banken .... du er stærk ...... taler det til det ...  sjælenes brændende kraft pisker...

Den grønne farves ild
Landskabet begynder at blomstre .... livets symfoni .... 

Glæde
Græsstrået bøjer sig af glæde .... naturen i al dens pragt ..... livet i al sin skønhed ...... lykken i al dets nuancer ....

Kærlighed
Græsstrået er blevet til den smukkeste unge kvinde .... hun møder sin kærlighed .... hjertet taler til hende .... den stormfulde opfyldelse ... det er kærlighedens lykke ....

Den voksende lykke
Paradis på jorden ..... moderens ansigt oplyses ved synet af hendes mange børn .... lykkens musik .... et digt ...... livets hymne ....           

Skyggerne
Den strålende himmel overtrækkes af skyerne .... angsten bliver til dybe skygger .... erindringernes sang .... længsel flammer op ....

Søvnens farve                       
Livets efterår .... livets glød .... naturen synker ned i søvnens gyldne farve ....

Stjerner                                                                                                                                       
Lys .... genfødsel ...... det lille barn vugger den gamle danserinde i søvn ...... betagelsen ...... det lille barn danser bort .... en guddommelig syngen .... en ny stjerne fødes .....

Epilog
Maleren maler et penselstrøg ...

Personer:
Piet Hein                   Skuespillere:
Piet Hein - maleren, mentoren, profeten, skaberen
Græsstrået              Balletbarn,  balletpige , danserinde, Nini:
Nini Theilade - Græsstråbarnet, græsstråpigen, græsstråkvinden 
Kærligheden           Dansere, maleren
Ensemble                Ballet elever, kor, danse aspiranter :
                                    Græsstrå, blomster, sommerfugle, træer, vind, vand,
                                    stjerner, Måne, heste, bølger, drømme          
                                    ...... pensel- og livs-strøge .....„Jeg tror, at et græsstrå ikke er ringere end, stjernernes gøren.“ Walt Whitman


 „Der Grashalm“  - Szenarium                                                                       

Ballett/Tanztheater frei nach dem Gedicht „Der Grashalm“ von El Forman und „Grashalme“ Gedichte von Walt Whitman - Libretto von Stela Korljan
..... es war nichts und wollte nichts sein ..... El Forman

Prolog
auf der Suche nach Inspiration ... der Maler bei einem Spaziergang am frühen Morgen .....

Geburt
in einem Tautropfen findet er seine Muse, den Grashalm – ein „homme plante“– ein Naturwesen ....... Ursprung ..... der Frühling des Lebens erwacht ...

Ein Pinselstrich
das Grashalm Wesen beflügelt die Phantasie des Künstlers.... Wunder der Schöpfung ....  Tanz des Lebens ...

Ballettkind
aus einem Pinselstrich wird ein Bild... das Ballettkind ..... aus einem Graskind wird eine prächtige Wiese .... lebenstrunken ....

Träume und Visionen
laufende Jungen, lachende Mädchen, trippelnde Vögel, fliegende Pferde ....  tanzende Kinder ..... Blumenmeer ..... lachende Landschaft ..... die Grenzen zwischen Traum und Realität zerfließen ... Poesie des Lebens ....

Stürme des Lebens und Wellen der Zeit
der Grashalm hört sein Herz pochen.... du bist stark  ...... spricht es zu ihm ...  die brennende Kraft der Seele peitscht ....

Feuer der grünen Farbe
die Landschaft beginnt zu blühen .... Symphonie des Lebens ....  

Freude
der Grashalm schwankt vor Entzücken  ....  die Natur in all ihrer Pracht..... das Leben in all seiner Schönheit ...... das Glück in all seinen Nuancen ....

Liebe
der Grashalm ist eine wunderhübsche junge Frau geworden .... sie begegnet ihrer Liebe .... Herz spricht zu ihr .... die rasende Erfüllung ... es istLiebesglück ....

Das wachsende Glück
Eden auf Erden ..... das lichterfüllte Gesicht der Mutter vieler Kinder .... Musik des Glücks .... ein Gedicht ...... Hymne des Lebens ....

Die Schatten
die Wolken überziehen den strahlenden Himmel ... die Ängste werden zu tiefen Schatten .... ein Lied der Erinnerungen .... Sehnsucht flammt auf ....

Die Farbe des Schlafes                        
Der Herbst des Lebens .... die Glut des Lebens .... die Natur versinkt in der goldenen Farbe des Schlafes ....
Sterne                                                                                                                                        
Licht ..... Wiedergeburt  ...... das kleine Kind wiegt die alte Tänzerin in den Schlaf ...... die Entrückung ...... das kleine Kind tanzt davon ....  ein göttlicher Gesang .... ein neuer Stern wird geboren .....

Epilog
der Maler macht einen Pinselstrich ...


Personen:
Der Künstler         Schauspieler:
Piet Hein - der Mahler, der Mentor, der Prophet,            
der Schöpfer
Der Grashalm       Ballettkind,  Ballettmädchen , Tänzerin , Nini:
Nini Theilade - das Graskind, das Grasmädchen,               
die Grasfrau,  
Die Liebe                 Tänzer, der Maler
Ensemble                Ballettschüler, Chor, Tanzstudenten :
                                    Gräser, Blumen, Schmetterlinge, Bäume, Wind, Wasser,
                                    Sterne, Mond, Pferde, Wellen , Träume           
                                    ...... Pinsel- und Lebensstriche .....


„Ich glaube, ein Grashalm ist nichts geringeres, als das Tagwerk der Sterne.“ Walt Whitman

Vores sponsorer: